Spelrum
Giraffen17
Krokodilen0
Elefanten0
Musen
Böjningslistan
3
Grisen
Böjningslistan
14
Inloggade34
Mobilspel
Pågående20 831

Spelregler

Betapet är ett ordspel för 2-4 spelare där det gäller att fläta samman ord på ett spelbräde med hjälp av bokstavsbrickor. Målet är att få så många poäng som möjligt genom att placera brickorna i olika poänggivande kombinationer. Flest poäng vinner!


Bokstavsbrickorna

Totalt finns 100 bokstavsbrickor, varav två blanka. Varje bokstav förekommer i ett visst antal och är värd en viss poäng som finns angiven i brickans nedre högra hörn. De blanka brickorna har inget poängvärde, men en blank bricka fungerar som en ”joker” och kan användas som vilken bokstav som helst. Den bokstav som den blanka brickan tilldelas kan inte ändras under det fortsatta spelet. På Betapet väljer du vilken bokstav den blanka brickan skall utgöra genom att föra muspekaren över brickan och hålla in vänster musknapp i 1-2 sekunder. Därefter väljer du bokstav och släpper musknappen.

Spelbrädet

Spelbrädet består av ett rutmönster med 15x15 rutor. På spelbrädet finns speciella bonusrutor (vars placering och antal beror på valet av spelbräde).

Dessa rutor ger dubbla respektive tredubbla bokstavspoängen för den bricka som placeras på någon av dessa rutor.

Dessa rutor ger dubbel respektive tredubbel ordpoäng när en bricka läggs på någon av dessa rutor. OBSERVERA: Bonuspoängen gäller bara första gången en bricka läggs på någon av dessa rutor. Därefter får brickan sitt ”vanliga” bokstavsvärdet.

Det finns tre olika spelbräden: slumpad, klassisk och special. Special har lite annorlunda design och fler bonusrutor, medan slumpad är ett antal förutbestämda brickor som slumpas ut.

En spelomgång

Varje spelare börjar med sju brickor på hand. Övriga brickor finns så länge i ”brickpåsen”. Antalet brickor hos varje spelare förblir därefter sju under spelet, tills det inte längre finns några brickor kvar att fylla på med från påsen.

I varje omgång kan spelaren på tur välja mellan att byta brickor, stå över (passa) eller lägga ut bokstavsbrickor på spelplanen. Du kan endast byta brickor om det finns minst sju brickor kvar i ”brickpåsen”. För att byta placerar du ut de bokstäver du vill byta någonstans på spelplanen och trycker sedan på knappen ”Byt brickor". Passar gör du genom att trycka på knappen ”Pass”. Om spelaren väljer att lägga ut brickor fås poäng för varje nytt ord som bildas. Varje nytt ords poäng fås genom att de i ordet ingående bokstavsbrickornas poäng summeras (med hänsyn tagen till om någon bricka läggs på en bonusruta).

Bygga och lägga ord

Den spelare som lägger ut det första ordet, måste lägga detta så att någon av bokstäverna ligger på spelbrädets mittenruta. Denna ruta ger vid detta första drag dubbel ordpoäng. Nya ord efter det första ordet kan skapas på fem olika sätt:

1) En eller flera brickor kan läggas till i början och/eller slutet av ett redan utlagt ord.

 2) Ord kan läggas i rät vinkel mot ett som redan är utlagt och måste då använda en av bokstäverna i det redan utlagda ordet.

3) Ett helt nytt ord kan läggas parallellt med ett redan utlagt ord, så att alla brickor som därefter ligger bredvid varandra bildar hela ord.Här läggs TUBA så att även orden TA, UR och BE bildas. I detta fall bildas mer än ett nytt ord i samma omgång och varje nytt ord ger poäng. De gemensamma bokstäverna räknas för varje ord för sig. Till exempel ger T i TA och TUBA en poäng till vardera ordet.
4) Ett nytt ord kan också lägga till en bokstav till ett existerande ord.

5) Spelaren kan även bilda en "brygga" mellan två eller flera bokstäver.


Vilka ord är godkända?


Betapet följer rekommendationerna från Svenska Scrabbleförbundet. Det betyder att alla ord i den 14:e upplagan av Svenska Akademiens Ordlista (SAOL14) som står som egna uppslagsord i fetstil och är minst två bokstäver långa är godkända. Det finns ett par smärre undantag:

  • Ord som innehåller tecknen som inte är en bokstav; t ex ABC-BOK och SUPER-8.
  • Ord som endast ingår i ett flerordsuttryck som står som ett eget uppslag, t ex SILK SCREEN.
Ord med stor bokstav i som pH och Dalarna får spelas. Även egennamn som Slovakien och Danmark får spelas i och med SAOL14.

Ord med accenttecken som ALLÉ och PIETÀ är tillåtna att lägga utan hinder av att accenten inte finns med på bokstavsbrickan.

De flesta fetstilta uppslagsord i SAOL står i sin grammatiska grundform. Det betyder att böjningar som *HUNDAR, *KÖRDE eller *FINARE enbart kan läggas när spelet använder Böjningslistan.

Mer information kan fås på Svenska Scrabbleförbundets hemsida.

Rullning

Om en spelare i ett drag lyckas lägga ut samtliga sju brickor (en så kallad ”rullning”) så belönas denne med 50 bonuspoäng (som adderas till ordpoängen).

Spelets slut

Spelet är slut när inga brickor längre finns kvar i ”påsen” och en av spelarna lagt ut alla brickorna som han/hon har på hand. Spelet avslutas också om samtliga spelare passar, byter eller misslyckas lägga något ord tre gånger i rad.

Poängavdrag/-tillägg

Den spelare som har brickor kvar när spelet är slut får poängavdrag för de brickor som han/hon har kvar. Ett Z och ett S kvar på hand ger t ex 10+1=11 poängs avdrag. Den spelare som lagt ut alla sina brickor får ett poängtillägg svarande mot summan av övriga spelares poängavdrag.

Tidsavdrag

En spelare kan även få poängavdrag vid spelets slut om denne överskridit den tidsgräns som gäller för det aktuella spelet. Denna tidsgräns beror av om matchen spelas som Panik! (6 minuter totalt), Hets (12 minuter totalt), Stress (20 minuter totalt), Snabb (30 minuter totalt), Normal (60 minuter totalt) eller Obegränsad (ingen tidsbegränsning).

För varje påbörjad minut över tidsgränsen bestraffas spelaren med 10 minuspoäng, utom vid tidsgränsen Panik! och Hets där spelaren får 10 minuspoäng för var 15:e påbörjad sekund.

Ett spel avslutas automatiskt om någon av spelarnas tid dras över med fem minuter förutom vid tidsgränsen Panik! där spelet avslutas vid två minuters övertid.

Puman & Grisen

Spelrummen Papegojan, Puman och Grisen är speciellt och har SAOL14 med samtliga böjningar inkluderade. Det betyder att det blir betydligt lättare att rulla samt att imperativformen av ÄGA är godkänd, listan innebär med andra ord att det är fritt fram för ohämmat ÄG, man kan t.ex. lägga:
GRÄV, GRÄVA, GRÄVAS, GRÄVARE, GRÄVAREN, GRÄVARENS.
Inloggning
Logga in
Betapet är gratis!
Vill du bli medlem?